Choose your region
ΕΠΑΦΗ | Ελλάδα
Menu

Passive house 2015

H PIPELIFE EΛΛΑΣ Α.Ε είχε την τιμή να συμμετέχει ενεργά στο πρότυπο ‘Παθητικό Σπίτι’, που αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η PIPELIFE ανέλαβε την τοποθέτηση δικτύου ζεστού-κρύου, αποχέτευσης καθώς και  δικτύοu αερισμού. 

 

 

Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω Δίαυλου Ν. Περάμου - Φανερωμένης - Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού και Τροφοδοτικού Αγωγού Ν. Σαλαμίνας.

Το έργο δημοπρατήθηκε απο την ΕΥΔΑΠ με Ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α.Ε και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού (δίδυμος αγωγός HDPE Φ560MM) και του τροφοδοτικού χερσαίου αγωγού (χαλύβδινος αγωγός Φ800MM) στη Ν. Σαλαμίνα. Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού, μετά των λοιπών απαραιτήτων τεχνικών έργων, για την υδροδότηση των περιοχών του Δήμου Νέας Περάμου Αττικής, κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Αθηνών- Κορίνθου. Οι εργασίες στο έργο έχουν ολοκληρωθεί.

 

 

Ανέγερση του πρωτοποριακού συγκροτήματος «The Oval» στην Λεμεσό Κύπρου.

Το εμπορικό κτίριο της Cybarco Development, βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, πλησίον του Ναυτικού Ομίλου και 100 μέτρα από τη θάλασσα.Όπως είναι γνωστό, το κτήριο θα φτάνει τα 75 μέτρα. Το έργο θα αποτελείται από 16 ορόφους με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, το εσωτερικό των οποίων μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις οποιασδήποτε επιχείρησης. H προμήθεια υλικών περιλαμβάνει σωλήνες ζεστού-κρύου, κτιριακής αποχέτευσης, υπονόμου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα αποπερατωθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Ανάδοχος των Η/Μ εγκαταστάσεων του σχετικού έργου είναι η εταιρεία SYCHEM A.E..

 

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας - Περιοχή Υψηλής Ζώνης Καβάλας. 

To έργο δημοπρατήθηκε απο την ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ με Ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΕ.ΚΟΝ ΑΕ - Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ. Η προμήθεια υλικών περιελάμβανε σωλήνες ύδρευσης HYDROLIFE (PE 100), διαμέτρων 110mm έως 630mm, 10atm καθώς και ηλεκτροεξαρτήματα (Fusion). Το έργο πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής παρουσιάζε ιδιαίτερα προβλήματα αφανών διαρροών και ανεπάρκειας παροχών - πιέσεων λόγω του μη ορθολογικού αρχικού σχεδιασμού του.  Οι εργασίες στο έργο συνεχίζονται.

 

Κατασκευή δικτύου μεταφοράς λυμάτων περιοχής Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος προς την ΕΕΛ Θεσ/νίκης.

Το έργο δημοπρατήθηκε απο τον ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με Ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ. Η προμήθεια υλικών αφορά πλαστικούς σωλήνες ΑQUALIFE PE 100, διαμέτρων 225mm και 400mm, 10atm  και PRAGMA ID800mm δομημένου τοιχώματος PP SN8. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ΔΑ ακαθάρτων για τον οικισμό της Γέφυρας του Δ. Χαλκηδόνος και την ολοκλήρωση των δικτύων μεταφοράς έως την ΕΕΛ Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου. Οι εργασίες στο έργο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

 

 

 

Αποχετευτικά Δίκτυα αντλιοστάσια –καταθλιπτικοί αγωγοί & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς.

Το έργο δημοπρατήθηκε απο την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με Ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή βαρυτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το όριο του οικισμού έως την ΕΕΛ Ν. Σάντας καθώς επίσης και ιδιωτικών συνδέσεων, με ίδιους πόρους του Δ.Κιλκίς, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό. Οι εργασίες στο έργο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

 

 

Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων - Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα.

Το έργο δημοπρατήθηκε απο την ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με Ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - ΙΘΑΚΗ  Α.Τ.Ε. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών Κυμίνων και Μαλγάρων του Δ. Δέλτα. Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ Δέλτα, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό. Οι εργασίες στο έργο συνεχίζονται.

 

 

Εξωτερικό Υδραγωγείο Τοπικής Κοινότητας Λουτσίου.

Το έργο δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ορχομενού με Ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Η προμήθεια περιελάμβανε σωλήνες ύδρευσης HYDROLIFE PE 100 με διάμετρο 160mm, 20-25-32atm. Έγινε ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" & συγχρηματοδοτείται και από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο αφορά την κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για την ύδρευση της τοπικής κοινότητας Λουτσίου του Δήμου Ορχομενού, το οποίο υδρεύεται από υδρογεωτρήσεις χαμηλής παροχής με συνέπεια να εμφανίζονται ελλείψεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τόσο στην επάρκεια όσο και στην απαιτούμενη πίεση. Στα πλαίσια της πράξης εντάσσονται οι αναγκαίες ενέργειες για την μεταφορά πόσιμου ύδατος από υπάρχουσα γεώτρηση του Δήμου Ορχομενού παροχής 30m3/hr περίπου, που βρίσκεται στη θέση "Στρωτό Λιθάρι" βόρεια της τοπικής κοινότητας Διονύσου, στην υφιστάμενη δεξαμενή Λουτσίου στην περιοχή Πυργάρι σε απόσταση 10,7χλμ περίπου.

 

 

 

 

 

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρµης.

Το έργο δημοπρατήθηκε απο τον ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία Κ/Ξ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ. Τα υλικά αφορούν σωλήνες αποχέτευσης TERRALIFE διαμέτρων 160mm έως 500mm. Είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του οικισμού καθώς και στην ανάπτυξη της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο οικισμός των Βασιλικών θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης και από εκεί τα λύματα θα παροχετεύονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

 

 

Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Δ.Ε. Μητρουσίου και Σκουτάρεως Σερρών.

Το έργο δημοπρατήθηκε από την ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ με Ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΓΚΟΤΣΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης TERRALIFE, διαμέτρων 125mm & 200mm, βάση φρεατίου- μονάδα προέκτασης- κώνος PRO 800, TERRALIFE  ΕΛΟΤ(Σ51) 630ΜΜ, συνθετικό καπάκι φρεατίου DN 600. Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη'' και εξυπηρετεί την συλλογή των ακαθάρτων από κάθε κατοικήσιμη ιδιοκτησία μέσω βαρυτικού συστήματος αγωγών. Οι εργασίες συνεχίζονται.

 

 

 

Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων.

Το έργο δημοπρατήθηκε από τον ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία Τ.Η.Κ  ΑΕ. & εντάχτηκε στο ΕΠ «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013». Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης HYDROLIFE PE 100 διαμέτρων 32-90-140-160mm, 16atm μπλε χρώματος και AQUALIFE διαμέτρου 90mm μαύρου χρώματος 8atm. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή δικτύου ομβρίων και η υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ & ΟΤΕ από την οδό Σπηλιώτη έως την οδό Θερψιάδου. Οι εργασίες στο έργο συνεχίζονται.

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, Ε65.

Με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, συνολικού μήκους 231 χιλιόμετρων κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και επί της ουσίας συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Η προμήθεια υλικών περιλαμβάνει σωλήνες ύδρευσης Hydrolife PE-100 Ø315 10atm, Ø110 16atm, Ø90 10atm καθώς επίσης και ηλεκτροεξαρτήματα(Fusion). Οι εργασίες στο έργο συνεχίζονται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης''.

Το έργο κατασκευάζεται από την τεχνική εταιρεία ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ στα Χανιά. Η προμήθεια υλικών περιλαμβάνει σωλήνες πολυαιθυλενίου HYDROLIFE & AQUALIFE, σωλήνες δομημένου τοιχώματος υπονόμου PRAGMA καθώς επίσης και εξαρτήματα.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

passive-house
SALAMINA-PHOTO
oval_607_364_577_324
20150623_133341_resized-5
tttttt
.jpg
20151019_090908_resized
IMG_0206-2
20151020_130430_resized
IMG_0234-5
terna-foto
xania