περιβαλλοντικό εργαλειο υπολογισμού EPD της Pipelife

29. Ιανουαρίου 2016

Η Pipelife ως ενεργό μέλος του European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) έχει ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της αξίας που προσφέρουν τα συστήματα πλαστικών σωλήνων για ένα βιώσιμο μέλλον.

Μέσω της TEPPFA, αναθέσαμε μια ανεξάρτητη μελέτη στο ινστιτούτο τεχνολογικών ερευνών Flemish (VITO) για την μέτρηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των διαφόρων πλαστικών συστημάτων σωληνώσεων με βάση την αξιολόγηση του κύκλου ζωής τους. Το έργο επικυρώθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία βιωσιμότητας της Denkstatt στην Αυστρία.

Το εργαλείο υπολογισμού καλύπτει τα παρακάτω πεδία εφαρμογών:

  • Υπόνομος
  • Αέριο
  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
  • Θέρμανση και Ψύξη

Τι σημανει LCA;

Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) παρέχει την πιο αναγνωρισμένη μέθοδο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων, διαδικασιών ή/και συστημάτων. Δείχνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης πρώτων υλών, της παραγωγής υλικών, την κατασκευή, την χρήση και την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής του. Η διαδικασία LCA πραγματοποιείται σύμφωνα με το ISO 14040 και 14044.

τι σημαινει EPD;

Μια περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (Environmental Product Declaration) (EPD) προσφέρει έναν σίγουρο τρόπο παροχής αποτελεσμάτων του κύκλου ζωής του προϊόντος και επιτρέπει στον χρήστη να εκτιμήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός συστήματος σωλήνων. Του προσφέρει έτσι την δυνατότητα σύγκρισης με εναλλακτικά προϊόντα σε επίπεδο συστήματος.

Ένας σημαντικός στόχος ήταν η διαφάνεια σχετικά με τις επιπτώσεις των πλαστικών συστημάτων σωλήνων στο περιβάλλον μας. Η δήλωση EPD βασίζεται στο ISO 14025 και τις Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ 15804 και ΕΝ 15942.

 

 

Pipelife App Icon

εργαλέιο υπολογισμού EPD

Κάντε κλικ εδώ έαν επιθυμέιτε να κατεβάσετε το περιβαλλοντικό εργαλείο υπολογισμού της Pipelife για το iPad.

Ενότητα Λήψης Αρχείων
Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε με την όμαδα μας

Παρακαλώ επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο

Callback

Υπηρεσία τηλεφώνου
Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας τηλεφωνικά.
Υπηρεσία E-Mail
Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας μέσω email