Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας Pipelife Ελλάς

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Pipelife Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία-Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων», που εδρεύει στη Θήβα, 5ο χλμ ΠΕΟ Θήβας-Χαλκίδας, θέση Χάλκος, με Αρ. ΓΕΜΗ 13384417000, ενημερώνει ότι δυνάμει της από 15.1.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και ως εκκαθαριστής διορίσθηκε ο κ. Λυσσαίος Γεώργιος. Κατόπιν δημοσίευσης της Ανακοίνωσης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Αριθ. Πρωτ. 2572344/04.02.2022), η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται στο εξής: «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙKΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» 

Ενότητα Λήψης Αρχείων
Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Επικοινωνήστε με την όμαδα μας

Παρακαλώ επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο

Callback

Υπηρεσία τηλεφώνου
Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας τηλεφωνικά.
Υπηρεσία E-Mail
Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας μέσω email